Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om anmeldelser, ansøgninger, meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder samt ændring af lov om Udbetaling Danmark - sagsnr. 2013-3706

Print Print
11-12-2013
Læs høringssvar her