Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven - sagsnr. 2013-3700

Print Print
25-11-2013
Læs høringssvar her