Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentligthed i forvaltningen - sagsnr. 2013-3697

Print Print
12-12-2013
Læs høringssvar her