Lovudvalget - Høring over udkast til anordninger og lovforslag om ikraftsættelsen af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn - sagsnr. 2013-3686

Print Print
18-12-2013
Læs høringssvar her