Lovudvalget - Høring over nye vejledninger - medmoderskab og obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab til personregisterføreren - sagsnr. 2013-3685

Print Print
25-11-2013
Læs høringssvar her