Lovudvalget - Høring i forbindelse med lovovervågning af lov om hold af heste (supplerende høring) - sagsnr. 2013-3652

Print Print
20-11-2013
Læs høringssvar her