Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter den nye offentlighedslov - sagsnr. 2013-3651

Print Print
10-12-2013
Læs høringssvar her