Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger - sagsnr. 2013-3649

Print Print
20-11-2013
Læs høringssvar her