Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil - sagsnr. 2013-3625

Print Print
15-11-2013
Læs høringssvar her