Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. - sagsnr. 2013-3624

Print Print
20-11-2013
Læs høringssvar her