Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed - sagsnr. 2013-3623

Print Print
21-11-2013
Læs høringssvar her