Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed - sagsnr. 2013-3622

Print Print
18-12-2013
Læs høringssvar her