Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark mv.) - sagsnr. 2013-3579

Print Print
10-12-2013
Læs høringssvar her