Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr - sagsnr. 2013-3569

Print Print
15-11-2013
Læs høringssvar her