Lovudvalget - Høring - bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tillladelse efter lov om financiel virksomhed (undtagelsesbekendtgørelsen) - sagsnr. 2013-3535

Print Print
17-12-2013
Læs høringssvar her