Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om administration af økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globalisering - sagsnr. 2013-3492

Print Print
08-11-2013
Læs høringssvar her