Lovudvalget - Høring over udkast til Kommissionen's gennemførelsesbestemmelser (til art. 26, stk. 2, litra b) i forordning 1169/2001 vedr. oprindelse på kød fra svin, får, ged og kylling - sagsnr. 2013-3480

Print Print
07-11-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-3480 Lovudvalget.aspx - d. 02-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.