Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om lov om erstatning mv. til veteraner med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion - sagsnr. 2013-3471

Print Print
14-11-2013
Læs høringssvar her