Lovudvalget - Høring over forslag til ændrede grænseværdier for en række pesticidrester (j.nr. 2013-29-221-01962) - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANCO/12474/2013) - sagsnr. 2013-3464

Print Print
07-11-2013
Læs høringssvar her