Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af Kommissionens gennemførelsesforordning om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor - sagsnr. 2013-3434

Print Print
02-12-2013
Læs høringssvar her