Procesretsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet - sagsnr. 2013-3431

Print Print
06-11-2013
Læs høringssvar her