Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik) - sagsnr. 2013-3413

Print Print
08-11-2013
Læs høringssvar her