Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf mv. (Initiativer mod rocker- og bandekriminaliatet) - sagsnr. 2013-3381

Print Print
26-11-2013
Læs høringssvar her