Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om aktindsigt i visse interne kommunale og regionale dokumenter - sagsnr. 2013-3380

Print Print
21-11-2013
Læs høringssvar her