Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig - sagsnr. 2013-3272

Print Print
30-10-2013
Læs høringssvar her