Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om mediestøtte - sagsnr. 2013-3266

Print Print
31-10-2013
Læs høringssvar her