Lovudvalget - Høring over forslag til ændrede grænseværdier for en række pesticidrester (j.nr. 2013-29-221-01931) - forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (Sanco/11265/2013) - sagsnr. 2013-3224

Print Print
24-10-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-3224 Lovudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.