Lovudvalget - Høring over forslag til ændrede grænseværdier for en række pesticidrester (j.nr. 2013-29-221-01929) - forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANCO/11012/2013) - sagsnr. 2013-3223

Print Print
24-10-2013
Læs høringssvar her