Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort - sagsnr. 2013-3188

Print Print
21-10-2013
Læs høringssvar her