Strafferetsudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om visse foranstaltninger mod tyveri fra det kgl. bibliotek - sagsnr. 2013-3183

Print Print
21-10-2013
Læs høringssvar her