Lovudvalget - Høring - ændring af lov om ophavsret (direktiv om forældreløse værker samt ændring af § 35) - sagsnr. 2013-3178

Print Print
31-10-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-3178 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.