Lovudvalget - Høring - ændring af lov om ophavsret (direktiv om forældreløse værker samt ændring af § 35) - sagsnr. 2013-3178

Print Print
31-10-2013
Læs høringssvar her