Lovudvalget - Høring - bekendtgørelser om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder mv. - sagsnr. 2013-3177

Print Print
12-11-2013
Læs høringssvar her