Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter (sikring af fortsat overensstemmelse med Kosmetikdirektivets ændring af bilag II og III) - sagsnr. 2013-316

Print Print
24-01-2013
Læs høringssvar her