Lovudvalget - Høring over EU forslag vedrørende prøveudtagning af store kornpartier og anvendelse af screeningsmetoder til kontrol af mykotoksiner i fødevarer samt prøveudtagning og analysemetoder til kontrol af T-2 og HT-2 i korn til fødevarer - sagsnr. 2013-3150

Print Print
21-10-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-3150 Lovudvalget.aspx - d. 28-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.