Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer - sagsnr. 2013-3147

Print Print
13-11-2013
Læs høringssvar her