Lovudvalget - Høring - udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer - sagsnr. 2013-3145

Print Print
01-11-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-3145 Lovudvalget.aspx - d. 07-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.