Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil, samt udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil - sagsnr. 2013-312

Print Print
24-01-2013
Læs høringssvar her