Lovudvalget - Høring over ændring af bekendtgørelse om husning af mink og hegning af minkfarme - sagsnr. 2013-3116

Print Print
21-10-2013
Læs høringssvar her