Lovudvalget - Høring vedr. tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret raps GT73 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 - sagsnr. 2013-3109

Print Print
21-10-2013
Læs høringssvar her