Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven mv. (harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding) - sagsnr. 2013-3108

Print Print
31-10-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-3108 Skatteudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.