Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven mv. (harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding) - sagsnr. 2013-3108

Print Print
31-10-2013
Læs høringssvar her