Strafferetsudvalget - Høring over grund- og nærhedsnotat vedrørende rådets mandat til Kommissionen om at indgå i forhandlinger om indgåelse af en aftale mellem EU og Island, Norge og Schweiz om forkyndelse og en aftale mellem EU og Danmark, Island, Norge og Schweiz mv. - sagsnr. 2013-310

Print Print
28-01-2013
Læs høringssvar her