Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om socialtilsyn samt forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om forpligtende kommunale samarbejder - sagsnr. 2013-309

Print Print
21-02-2013
Læs høringssvar her