Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse af underretninger mv. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - sagsnr. 2013-3080

Print Print
21-10-2013
Læs høringssvar her