Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse mv. i Erhvervsstyrelsen (anmeldelsesbekendtgørelsen) - 2013-3079

Print Print
31-10-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-3079 Lovudvalget.aspx - d. 06-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.