Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven (Ændring af sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter) - sagsnr. 2013-3050

Print Print
21-10-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-3050 Lovudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.