Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven (Ændring af sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter) - sagsnr. 2013-3050

Print Print
21-10-2013
Læs høringssvar her