Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om fusion af et aktieselskab som har tilladelse til at drive pengesinstitutvirksomhed med en sparekasse med aktieselskabet som forudsættende pengeinstitut - sagsnr. 2013-3034

Print Print
30-10-2013
Læs høringssvar her