Strafferetsudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Sikkerhed i retssale) - sagsnr. 2013-2980

Print Print
28-10-2013
Læs høringssvar her